Samenwerking

Alle kinderen moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze later naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING die werkzaam is in de gemeente. 

Als expert in jeugdzorg ondersteunt SPRING gemeenten bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. SPRING zorgt voor de inrichting van teams met goed gekwalificeerde jeugdprofessionals in de 9 gemeenten. Deze generalistische teams zijn multidisciplinair samengesteld, zodat ze gezamenlijk voor elke hulpvraag een passend antwoord vinden.

Vanuit hun professie zijn de jeugdprofessionals goed in staat om mee te denken en adviseren over het lokale jeugdbeleid. Zij werken nauw samen met partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant, de huisartsen en Veilig Thuis. Ook zijn zij met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en in het onderwijs. Door hun integrale aanpak en effectieve en doortastende samenwerking met partners weten onze jeugdprofessionals de juiste verbinding te leggen tussen vrij toegankelijke zorg, niet vrij toegankelijke zorg en borging van veiligheid. 


Meer weten?
Wilt u meer weten over SPRING of onze jeugdprofessionals? Neem dan contact met op met Monique Groffen of Maurice van den Nieuwenhuijzen via info@springjeugd.nl. Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op www.voordejeugdwestbrabantwest.nl