ANBI

Hieronder volgen de officiële gegevens van SPRING:

De naam: Stichting SPRING

Fiscaal nummer: 854482799

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Bestuurder Mr. M.E. Hoosemans MA
Raad van Toezicht:
- Dhr. P.J. de Ridder
- Mevr. E.J. Buijze
- Mevr. M.G. de Wit-Greuter
- Dhr. J.M. Biskop
- Dhr. R.E. Axt

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Jeugdzorg.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit trachten wij te bereiken door het inzetten van professionals ten behoeve van vraagverheldering, (opvoed)ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Beleidsplan: download hier het beleidsplan.

Een financiële verantwoording: Download hier de jaarrekening 2015 en jaarrekening 2016.