Samen sterk voor de jeugd

In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West en het Zeeuwse Tholen zijn 125 deskundige jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. Onze jeugdprofessionals werken onder lokale aansturing op basis van lokale wensen en voorkeuren en zijn herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional. 

Gemeenten kunnen rekenen op breed samengestelde teams bestaande uit professionals die elkaar optimaal aanvullen. Door de oplossingsgerichte, preventieve benadering gericht op het hele systeem rondom het kind en gezin, kunnen de jeugdprofessionals passende hulp bieden én is er minder specialistische zorg nodig. Onze jeugdprofessionals staan naast het gezin en opereren onafhankelijk en autonoom. Het werkgeverschap (inclusief deskundigheidsbevordering) en de verdere ontwikkeling van het vak jeugdprofessional laten deze gemeenten met een gerust hart aan ons over.

De jeugdprofessionals van SPRING  werken samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur.

Regio West-Brabant West verlengt contract met SPRING voor jeugdhulpverlening

De negen gemeenten in West-Brabant West (WBW) zijn tevreden over de inzet van SPRING en het werk van haar jeugdprofessionals en hebben besloten het contract te verlengen tot en met 2018. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen van negen West-Brabantse gemeenten hun vertrouwde aanspreekpunten kunnen behouden. 

Lees meer

Expertise

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werkt SPRING alleen met de beste jeugdprofessionals en zijn de teams zorgvuldig samengesteld om tot een zo breed mogelijke expertise te komen. Samen zijn zij gedreven om de juiste vrij toegankelijke zorg te bieden en indien nodig de juiste specialistische zorg in te zetten. Onze jeugdprofessionals delen hun kennis met collega’s en leren van elkaar. 

Lees meer